Certificatele necesare recunoasterii diplomei si titlului de medic dentist se elibereaza de catre Ministerul Sanatatii Publice medicilor dentisti care intrunesc conditiile de cetatenie, ascendenta, filiatie, casatorie si rezidenta prevazute de lege si care au dobandit formarea in profesie pe teritoriul Romaniei.

In cazul titularilor de diplome, certficate si alte titluri de medic dentist eliberate de un stat tert si echivalate conform legii, care au exercitat efectiv si legal activitatea profesionala in baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani in Romania, Ministerul Sanatatii elibereaza o adeverinta care atesta aceasta experienta profesionala necesara procedurii de recunoastere in celelalte state membre.

Documente necesare eliberarii acestei adeverinte:
– cerere in care se vor preciza si datele de contact;
– copie act de identitate;
– copie legalizata dupa atestatul de echivalare;
– copie legalizata dupa diploma echivalata;
– copie legalizata dupa foaia matricola;
– copie dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienta profesionala de 3 ani;
– copie dupa documentele de schimbare a numelui.

Certificatele care atesta drepturi castigate specifice in profesia de medic dentist se elibereaza titularilor diplomei de Doctor-medic specializarea universitara – stomatologie , care fac dovada ca au exercitat in Romania in mod efectiv, legal activitatile de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare eliberarii acestui certificat:
– cerere in care se vor preciza si datele de contact;
– copia actului de identitate;
– copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
-copie legalizata dupa Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenta de doctor- medic stomatolog;
– copie legalizata dupa foaia matricola;
– adeverinta eliberata de Facultatea de Stomatologie/Medicina-dentara absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare ;
– copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;
– copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

Certificatele/adeverintele se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare,de la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Sanatatii. Aceste documente se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite de catre acesta prin procura notariala.